فروش مشخصات تماس بازرگانان و توزیع کنندگان مواد غذایی 115 کشور جهان
» فروش مشخصات تماس بازرگانان و توزیع کنندگان مواد غذایی 115 کشور جهان
کشور: Iran نام: لیماک
تاريخ: 1395/08/30
تلفن: 09123787826 فکس:
آدرس پست الکترونيک: limaktrading@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.