تاريخ: 1399/03/11

 سازمان تامین اجتماعی در خصوص تامین اعتبار دفترچه های تامین اجتماعی جهت بهره برداردی

بر اساس نامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص حذف فرایند تامین اعتبار دفترچه های تامین اجتماعی و جایگزینی آن با سامانه استحقاق درمان جهت بهره برداری اعلام می شود 
برای کسب اطلاعات بیشتر از این سامانه به سایت www.tamin.ir مراجعه فرمایید


 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت