تاريخ: 1399/03/11

 خدمات اتاق بازرگانی ایران و فرانسه برای اعضا

خدمات اتاق بازرگانی ایران و فرانسه برای اعضا

خدماتی همچون اخذ ویزای تجاری 
دوره های آموزش متنوع
تدریس زبان فرانسه تجاری 
برقراری ارتباط با تجار و بازرگانان فرانسوی 
 و اخبار مرتبط در این حوزه و خدمات متنوع دیگر 

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه www.cfici.org مراجعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت