تاريخ: 1399/03/11

  ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی

 ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسریع درامور مالیاتی مودیان طرح ابلاغ ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی کرده است .

با مراجعه به سایت www.tax.gov.ir و ثبت در خواست استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیکی در بخش ثبت نام این وبگاه حساب کاربری برای خود ایجاد و از مزایای این طرح بهرمند شوند.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت