تاريخ: 1399/03/11

 برگزاری نشست زنده اینستاگرامی برای معرفی پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های منطقه آزاد صحار عمان

برگزاری نشست زنده اینستاگرامی برای معرفی پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های منطقه آزاد صحار عمان با حضور

عصام النجار مدیر بازرگانی و خانم سارا البحرانی کارشناس ارشد بازرگانی منطقه آزاد حصار 

زمان : دو شنبه 12 خرداد ماه 99 ساعت 13:30


کانال اینستاگرام اتاق مشترک : @iromcc

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت