تاريخ: 1399/02/31

 اولین نشست اوراسیا پلی به سوی تجارت جهانی با محوریت رمزگشایی از فرصت های توسعه تجارت و سرمایه گذاری در اتحادیه اوراسیا

اولین نشست اوراسیا پلی به سوی تجارت جهانی با محوریت رمزگشایی از فرصت های توسعه تجارت و سرمایه گذاری در اتحادیه اوراسیا 

زمان برگزاری : 5 تیرماه 99

مکان : مرکز همایش های صدا و سیما 

برگزار کننده : مرکز آموزش بازرگانی 

شماره تماس : 88227851

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت