تاريخ: 1399/02/29

 تقویم نمایشگاههای تخصصی عمان

تقویم نمایشگاههای تخصصی عمان - 2020 و  2021 

برای دریافت تقویم به سایت اتاق مشترک ایران و عمان به آدرس http://www.iromcc.com/ و در بخش نمایشگاه ها مراجعه کنید


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت