تاريخ: 1399/02/23

  نامه شرکت توزیع برق درخصوص پرداخت قبوض جهت بهره برداری

نامه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در خصوص حمایت از کسب و کارهای اقتصادی که بر اثر ویروس کرونا دچار آسیب شده اند . با استمهال مهلت پرداخت قبوض برق از اسفند ماه 98 تا پایان اردیبهشت 99 برای آگاهی ، بهره برداری اعلام می شود 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت