تاريخ: 1399/02/23

 برقراری خط کانتینری و یخچالی و کانتینری خشک بندر جاسک - بندر السویق

بر اساس نامه اتاق مشترک ایران و عمان ، خط کانتینری و یخچالی و کانتینری خشک بندر جاسک - بندر السویق برقرار شد  عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت