تاريخ: 1399/02/20

  بخشنامه سازمان تعزیرات

بر اساس بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی و رفع توقیف کلیه حسابهای اشخاص حقوقی ارسال شده است . در صورتی که هر یک از اعضا دارای مشکل مذکور هستند مراتب را به واحد حقوقی اتاق ایران انعکاس دهند .


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت