تاريخ: 1399/02/20

 تمهیدات دولت قرقیزستان برای حمل و نقل و جابه جایی کالا در راستای مبارزه با ویروس کرونا

طی نامه ارسالی از سازمان توسعه تجارت در خصوص تمهیدات اعمال شده توسط دولت قرقیزستان در راستای مباره با ویروس کرونا برای وسایل حمل و نقل کالا از طریق مرزهای دولتی که به پیوست ارسال شده است

http://www.tccim.ir/Images/Docs/59560.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت