تاريخ: 1399/02/10

  مصوبه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی مصرف کننده سوخت مایع جهت بهره برداری

ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی مصرف کننده سوخت مایع جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به واحد های ذیربط منتشر می شود

برای رویت تصویر ابلاغیه به فایل پیوست مراجعه کنید :


http://www.tccim.ir/Images/Docs/gas.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت