تاريخ: 1399/02/10

  شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار برای مبارزه با ویروس کرونا

 پیرو نامه مدیر کل اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منضم به لیست شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار مورد تایید معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی قرار گرفته است به منظور غربالگری در مقابل ویروس کرونا در محیط کسب و کار قابل بهره برداری است . برای دریافت لیست شرکت ها به لینک زیر مراجعه کنید 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/838.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت