تاريخ: 1399/01/30

  برقراری خط کانتینری یخچالی بندر عباس-بندر سلطان جهت حمل مواده غذایی

 برقراری خط کانتینری یخچالی و کشنده میان بندر عباس-بندر سلطان قابوس جهت حمل مواده غذایی توسط شرکت بنادر عمان از تاریخ 11 فروردین 99

اطلاعات تماس شرکت المرافی در ایران :  09109978989 آقای محسن سلیمانی 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت