تاريخ: 1398/12/13

 نامه وزارت صمت درخصوص ایجاد فیلد تکمیلی بر روی کد تعرفه

نامه وزارت صمت درخصوص ایجاد فیلد تکمیلی بر روی کد تعرفه 87087040 به پیوست و در لینک زیر قابل مشاهده است :


http://www.tccim.ir/Images/Docs/kod tarefe.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت