تاريخ: 1398/12/05

 فهرست نمایشگاه های بین المللی سال 2020 بلاروس

با ارسال نامه ای از سفارت بلاورس در ایران ، فهرست نمایشگاه های بین المللی سال 2020 بلاروس را اعلام کرده 

برای دریافت این لیست به لینک زیر مراجعه کنید :

http://www.tccim.ir/Images/Docs/362160-1.pdf عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت