تاريخ: 1398/12/03

 حضور شرکت های ایرانی در تولید و بازار پرمصرف جنوب عراق

با اعلام رایزن بازرگانی ایران در بصره در خصوص حضور شرکت های ایرانی در تولید و بازار پرمصرف جنوب عراق و سرمایه گذاری در این منطقه 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22664044  تماس حاصل فرمایید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت