تاريخ: 1398/12/03

 مزایده عمومی بازیافت تفکیک و حمل زباله و مناقصه - مجتمع ورزشی تفریحی ارم سبز

مزایده عمومی بازیافت تفکیک و حمل زباله و مناقصه و مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی  مجتمع ورزشی تفریحی ارم سبز به اتحادیه های مرتبط اطلاع رسانی می شود 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44113081 الی 5 تماس حاصل فرمایید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت