تاريخ: 1398/11/19

 اعزام هیات تجاری و بازاریابی ج.ا.ایران را به کشور امارات متحد عربی

اعزام هیات تجاری و بازاریابی ج.ا.ایران را به کشور امارات متحد عربی

زمان : 27 بهمن ماه الی 1 اسفند 98

مکان : نمایشگاه بین المللی گلفود دوبی 

تلفن تماس : 05137678939 -  09120205357

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت