تاريخ: 1398/11/19

 پرواز مستقیم تهران تاشکند تهران- سامان سفر تاجیک

پرواز مستقیم تهران تاشکند تهران توسط شرکت هواپیمایی سامان سفر تاجیک صورت می پذیرد

روزهای یک شنبه ساعت 8:30 رفت و برگشت ساعت 13:45 برگشت هر هفته صورت می پذیرد 

تلفن تماس : 44671050 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت