تاريخ: 1398/11/19

  همایش توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه در مناطق آزاد و ویژه کشور

 همایش توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه در مناطق آزاد و ویژه کشور با محوریت صادرات و ترانزیت اوراسیا 

زمان : 19 الی 20 بهمن ماه 

مکان : مرکز همایش های صدا و سیما 

تلفن تماس : 22032097

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت