تاريخ: 1398/11/13

  دومین لیگ طراحی کسب و کار نوجوانان در سطح ملی

 دومین لیگ طراحی کسب و کار نوجوانان در سطح ملی

زمان برگزاری : 5 الی 7 اسفند ماه 98 


مکان : مشهد مقدس 

برای ثبت نام در این رویداد با شماره تلفن : 05138842932 داخلی 17 و شماره موبایل  09150882031 تماس حاصل شود 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت