تاريخ: 1398/11/13

  همایش و نمایشگاه بین المللی انرژی مانیل فیلیپین

 همایش و نمایشگاه بین المللی انرژی مانیل

زمان : 29 الی 30 مهر 99

مکان : فیلینپین 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت