تاريخ: 1398/11/02

  عرضه سهام

برای دریافت اطلاعات بیشتر اطلاعات شرکت های در لیست عرضه سهام به لینک زیر مراجعه کنید : 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/saham_2.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت