تاريخ: 1398/10/18

 همایش فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی

همایش فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی

زمان : 21 و 22 خرداد ماه 99

مکان : بجنورد

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.nkhinvest.ir مراجعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت