تاريخ: 1398/10/04

 نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه

شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می کند : 

نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه

زمان : 24 الی 27 دی ماه سال 98

مکان : سلیمانیه عراق 

تلفن تماس : 21919
 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت