تاريخ: 1398/09/30

 سمینار معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری و چگونگی ورود به بازار عمان

اتاق مشترک ایران و عمان برگزار می کند :


فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری و چگونگی ورود به بازار عمان در حوزه شیلات

زمان : 2 دی ماه 98 ساعت 9 الی 12 

مکان : اتاق بازرگانی ایران 

تلفن تماس : 40886516

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت