تاريخ: 1398/09/30

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و دومین نمایشگاه مد و لباس

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و دومین نمایشگاه مد و لباس

 

زمان : 3 الی 6 دی ماه 98

مکان : مرکز نمایشگاهی اصفهان 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت