تاريخ: 1398/09/30

 پنجمین نمایشگاه لاستیک لاتکس و تایر 2020

شرکت ارتباطی تکوبیزه برگزار می کند 

پنجمین نمایشگاه لاستیک لاتکس و تایر 2020
زمان : 21 الی 23 اسفند ماه 98

مکان : مرکز تجارت جهانی تایلند

 

سایت : www.grte-expo.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت