تاريخ: 1398/09/30

  آئین نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاقها

آئین نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاقها

برای دریافت آیین نامه به فایل پیوست مراجعه کنید :

http://www.tccim.ir/Images/Docs/Aeein nameh.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت