تاريخ: 1398/09/27

 همایش رو اقتصاد قزاقستان

همایش رو اقتصاد قزاقستان با حضور سفیر محترم قزاقستان در ایران

زمان : 8 دی ماه 98 ساعت 10 صبح 

مکان : اتاق بازرگانی ایران 

تلفن تماس : 88917631

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت