تاريخ: 1398/09/17

  هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

زمان : 26 الی 29 آذر ماه 1398

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران سالن های خلیج فارس ، میلاد ، 40 و 41 

 

سایت : www.iranlabexpo.ir

 

تلفن : 83533555

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت