تاريخ: 1398/09/11

 معرفی فرصت های تجاری ایران و هند

معرفی فرصت های تجاری ایران و هند 

 

زمان : یکشنبه 17 آذر ماه 98

مکان : سالن غدیر اتاق تعاون 

تلفن تماس ثبت نام جهت حضور در این همایش : 88310587 سرکار خانم علیایی

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت