تاريخ: 1398/09/06

 ضوابط جدید ابلاغی وزارت کشاورزی

ضوابط جدید ابلاغی وزارت کشاورزی

طبق اعلام وزارت کشاورزی عراق کماکان واردات گوجه ، سیب زمینی ، خیار و سیب درختی از مرزهای دولت مرکزی عراق به دلیل حمایت از تولید داخل این کشور ممنوع می باشد.

تعرفه های گمرکی به اقلیم کردستان در فایل پیوست آمده است : http://www.tccim.ir/Images/Docs/tarfe eraq.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت