تاريخ: 1398/09/06

  همایش بزرگ اوراسیا

همایش بزرگ اوراسیا


زمان : 10 آذر 98 

مکان : سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی 

تلفن تماس : 22663836

ثبت نام در سایت www.tpo.ir

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت