تاريخ: 1398/08/29

 نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و خدمات پذیرایی در هند

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و خدمات پذیرایی در هند


زمان : 22 الی 26 اسفند 98

مکان : دهلی نو 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت