تاريخ: 1398/08/29

  نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت گاز و انرژی عمان

 نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت گاز و انرژی عمان

زمان : 19 الی 21 اسفند 98

مکان : مسقط عمان 

تلفن تماس : 27697777  - 09330095505


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت