تاريخ: 1398/08/28

 سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 

زمان : 25 الی 26 دی ماه 98


تلفن تماس : 66036325

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت