تاريخ: 1398/08/28

 تعویق نمایشگاه بغداد تا اطلاع ثانوی

تعویق چهل و ششمین نمایشگاه بغداد که قرار بود از تاریخ 10 الی 19 آبان ماه 98 برگزار شود تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.


شماره تماس : 05136014289

www.iiexpo.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت