تاريخ: 1398/08/28

  بروز رسانی تعرفه های مواد اولیه بخش تولید

 اطلاعیه مدیر کل مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در مورد بروز رسانی ردیفه تعرفه های مواد اولیه بخش تولید 

برای اطلاع از این تعرفه ها به فایل پیوست مراجعه کنید 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/tarefe.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت