تاريخ: 1398/08/28

 نشست های تخصصی بهره وری

سفارت هلند نشست های تخصصی بهره وری با همکاری مرکز HSE  و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر  به منظور افزایش بهره وری آب برگزار می کند 


اولین نشست در تاریخ 4 آذر ماه 98 در اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود 

تلفن تماس سرکار خانم دکتر ملکیان : 85732839

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت