تاريخ: 1398/08/20

 هفته جهانی کارآفرینی در دانشگاه تهران

هفته جهانی کارآفرینی در دانشگاه تهران

زمان : 27 آبان الی 4 آذر ماه 98

تلفن دبیرخانه دانشگاه کارآفرینی : 80696362 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت