تاريخ: 1398/08/20

  همایش جهانی کارآفرینی-سازمان ملی کارآفرینی ایران

 همایش جهانی کارآفرینی-سازمان ملی کارآفرینی ایران

زمان : یکشنبه 26 آبان الی 3 آذر ماه 98 ساعت 9 و نیم صبح

 

مکان : اتاق بازرگانی ایران 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت