تاريخ: 1398/08/18

 پنجمین نمایشگاه مواد غذایی و صنعت هتلداری دوحه

پنجمین نمایشگاه مواد غذایی و صنعت هتلداری دوحه

زمان : 20 الی 24 آبان ماه

مکان : دوحه قطر

تلفن تماس : 28421698

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت