تاريخ: 1398/08/12

 اعزام هیات تجاری خشکبار جهت بازاریابی به کشور عمان

اعزام هیات تجاری خشکبار جهت بازاریابی به کشور عمان

زمان : 10 الی 14 آذر ماه 98

مکان : مسقط 

تلفن تماس : 77470204

واتساپ : 09011772807

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت