تاريخ: 1398/08/12

 نمایشگاه صنعت در شهر باکو

نمایشگاه صنعت در شهر باکو

زمان : 15 الی 17 آبانماه 98

مکان : باکو

تلفن تماس : 84691010
 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت