تاريخ: 1398/07/29

 هفدهمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی

هفدهمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی

زمان برگزاری : بهمن ماه سال جاری

مکان : سالن همایش های صدا و سیما 

تلفن تماس : 88348260

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت