تاريخ: 1398/07/24

  آشنایی با بیماریهای شایع زنان در هفته سلامت

 آشنایی با بیماریهای شایع زنان در هفته سلامت 

زمان : 14 آبان ماه 98 ساعت 14 الی 17

مکان : خیابان وزرا - روبروی کوچه 21 اتاق بازرگانی تهران - پلاک 82 - طبقه اول

تلفن تماس : 88725943

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت