تاريخ: 1398/07/17

 اعزام هیات تجاری به عمان

اعزام هیات تجاری به عمان توسط اتاق بازرگانی اهواز همزمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی مواد غذایی و هتلداری عمان 

زمان : 22 الی 24 مهر ماه 98

مکان : مسقط

تلفن تماس : 061 - 3338014

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت