تاريخ: 1398/07/14

 چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی قزاقستان

چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی قزاقستان

زمان : 15 الی 17 آبان ماه 98

مکان : آلماتی قزاقستان 

تلفن تماس : 88917631

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت